Innováció

A projekt fő célkitűzése egy szemantikus vállalti adatbázis és az ezt megjelenítő felhasználói alkalmazás kiépítése, amely egyszerre biztosítja a vállalati adatvagyon és a hozzájuk kapcsolódó, weben elérhető, a vállalat számára releváns külső adatok intelligens lekérdezhetőségét.

A fenti célnak megfelelő funkcionalitást a platformban három egymásra épülő réteg valósítja meg:

Az információforrások (vállalati rendszerek, kollaborációs platform, nem-strukturált vállalati adatok, web-tartalom) közvetlen elérését az IIPL (Intelligent Information Processing Layer) biztosítja. Ez a réteg elemzi az egyes adatforrásokat és a tartalmat a második rétegben kialakított szemantikus adatbázisba (SSI: Structured Semantic Information) továbbítja. A felhasználó számára a megfelelően kiértékelt, feldolgozott információt a harmadik réteg (SIL = Semantic Inference Layer) szolgáltatja.  Az egyes rétegek kifejlesztése során a mesterséges intelligencia számos elemét igyekszünk átvinni a napi üzleti gyakorlatba annak érdekében, hogy a feldolgozás eredményeként előálló következtetések ne csak helytállóak legyenek, hanem valóban releváns, a rendelkezésre álló adatvagyont hatékonyan kiaknázó, az adott felhasználó személyes igényeire szabott képpé álljanak össze.