Szemantikus szótár

D2R mapping (D2R leképezés): A „Database To RDF” kifejezés rövidítése. Segítségével relációs adatbázisok tartalma RDF tripletekké alakítható.

DBPedia: Projekt, amelynek célja, hogy a Wikipédián elérhető információtartalom minél nagyobb része strukturáltan is elérhető és a weben hozzáférhető legyen. A DBPedia által a Wikipédia erőforrásainak tulajdonságai és kapcsolatai lekérdezhetők, beleértve a más adatforrásokra való hivatkozásokat.

LOD (Linking Open Data): A LOD egy közösségi projekt, amelynek célja, hogy a weben minél szélesebb körben álljanak rendelkezésre szabadon hozzáférhető, szabványos formátumú (RDF tripletekkel definiált) adathalmazok. A különféle adathalmazok egymás közötti kapcsolatainak definiálása is RDF tripletek segítségével történik.

Ontológia: A számítástudomány és információtechnológia területén az ontológia egy adott szakterület fogalmainak és a fogalmak közötti kapcsolatoknak a leírását jelenti. Az ontológia lehetőséget teremt az adott szakterület modellezésére és a modellen következtetések számítógéppel történő „kiszámítására”.

OWL (Web Ontology Language): olyan, tudásreprezentálásra szolgáló formális nyelvek egy családja, amelyek ontológiák leírására használatosak. Az OWL több, egymással párhuzamosan használt szabvány gyűjtőneve, amelyek karbantartását a W3C szervezet végzi.

RDF (Resource Description Framework): Fogalmak modellezésére és leírására használt specifikáció-család. Lényege, hogy a modellezés tárgyát képező szakterületet hármasok (RDF-tripletek) segítségével írja le. Valamennyi triplet „alany-állítmány-tárgy” formátumú, és az adott területre vonatkozó, az alanyról (másképp: Web erőforrásról) megfogalmazott állításként értelmezendő.

Semantic Web (Szemantikus web): A W3C által vezetett együttműködés. Célja szabványos formátumok kidolgozása és minél szélesebb körben való terjesztése annak érdekében, hogy a weben jelenleg strukturálatlanul fellelhető adatok minél nagyobb része strukturált, kereshető formátumúvá váljék. A W3C definíciója szerint a szemantikus web „olyan közös keretrendszert nyújt, ami lehetővé teszi az adatok alkalmazásokon, szervezeteken és közösségi határokon átnyúló megosztását és újrahasznosítását”.

SPARQL (A SPARQL Protocol and RDF Query Language kifejezés rekurzív rövidítése): olyan lekérdező nyelv, ami RDF formátumban tárolt adathalmazok lekérdezésére és módosítására szolgál. A W3C egyik munkacsoportja (DAWG = RDF Data Access Working Group) szabványként és a szemantikus web egyik vezető technológiájaként deklarálta, 2008 óta hivatalos W3C ajánlás.

W3C (World Wide Web Consortium): A World Wide Web különféle szabványait felügyelő szervezet. Formáját tekintve tagszervezeteket tömörítő konzorcium, alapítója és jelenlegi vezetője Tim Berners-Lee.

Valamennyi definíció forrása: Wikipedia